תכנית "רמפה" שילוב עובדים עם מוגבלויות בשוק העבודה​

בישובים רבים כיום פועלים מרכזי צעירים, שנותנים לאוכלוסיית הצעירים ליווי וייעוץ במציאת מקום עבודה לצד עוד מגוון שירותים כגון ייעוץ להשכלה גבוהה, ייעוץ לרכישת מקצוע ופיתוח מנהיגות ומעורבות חברתית.

לאורך שנות פעילות המרכזים אנו נוכחים למצוא כי צעירים עם מוגבלות אינם מגיעים למרכזים ואינם נהנים ממגוון השירותים הקיימים. הסיבות לכך הינן היעדר מודעות או חשש מפנייה למקום נורמטיבי לצד חוסר ידע של צוות המרכז לתת מענה נאות.

תוכנית "הנגשת תשתיות" שמה לעצמה כמטרה להנגיש שירות זה בקהילה ולפתוח אותו גם לצעירים עם מוגבלות בישוב.
התוכנית תפעל במספר כיוונים מקבילים:

יצירת מודעות בקרב צעירים עם מוגבלות ובני משפחתם על האפשרות לפנות למרכזים אלו

הכשרת צוות המרכז לתת מענים ושירותים מונגשים או ייחודיים לצעירים שיפנו

הפיכת המרכז "לבית" בתחום הידע והשירותים בתחום התעסוקה לצעיר עם מוגבלות באופן שיאפשר לו לאורך שנים לנווט בין מגוון השירותים והגורמים העוסקים בנושא.

מרכיבי התכנית:
– פגישות פרטניות עם רכזת תעסוקה לצעירים עם מוגבלות.
– ליווי ומעקב בתהליך אישי לבניית מסלול קריירה.
– סדנאות, קורסים והשתלמויות בתחום התעסוקה.
 
על רמפה בהרחבה >>
http://rampaisrael.org.il/sites/default/files/harhava.pdf
 

סדנאות עבודה

לוח משרות

עו"ס לפיתוח קהילתי תעסוקתי

"רמפה" שילוב צעירים עם מוגבלויות בתעסוקה

סגירת תפריט
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות